Hall of Fame

World Cup 4HT 4HT Special Continental Cup Continental Cup Summer Summer Grand Prix

Year Overall Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen
2023 Granerud H Granerud H Granerud H Granerud H Granerud H
2022 Kobayashi R Kobayashi R Kobayashi R - Kobayashi R
Kobayashi R
2021 Stoch K Stoch K Stoch K Stoch K Stoch K
2020 Kubacki D Kubacki D Kubacki D Kubacki D Kubacki D
2019 Kobayashi R Kobayashi R Kobayashi R Kobayashi R Kobayashi R
2018 Stoch K Stoch K Stoch K Stoch K Stoch K
2017 Stoch K Stoch K Stoch K Stoch K Stoch K
2016 Prevc P Prevc P Prevc P Prevc P Prevc P
2015 Kraft S Kraft S Kraft S Kraft S Kraft S
2014 Diethart T Diethart T Diethart T Diethart T Diethart T
2013 Schlierenzauer G Schlierenzauer G Schlierenzauer G Schlierenzauer G Schlierenzauer G
2012 Schlierenzauer G Schlierenzauer G Schlierenzauer G Schlierenzauer G Schlierenzauer G
2011 Morgenstern T Morgenstern T Morgenstern T Morgenstern T Morgenstern T
2010 Kofler A Kofler A Kofler A Kofler A Kofler A
2009 Loitzl W Loitzl W Loitzl W Loitzl W Loitzl W
2008 Ahonen J Ahonen J Ahonen J - Ahonen J
Ahonen J
2007 Jacobsen A Jacobsen A Jacobsen A Jacobsen A Jacobsen A
2006 Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J
2005 Janda J
Ahonen J
Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J
2004 Pettersen S Pettersen S Pettersen S Pettersen S Pettersen S
2003 Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J
2002 Hannawald S Hannawald S Hannawald S Hannawald S Hannawald S
2001 Malysz A Malysz A Malysz A Malysz A Malysz A
2000 Widhölzl A Widhölzl A Widhölzl A Widhölzl A Widhölzl A
1999 Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J Ahonen J
1998 Funaki K Funaki K Funaki K Funaki K Funaki K
1997 Peterka P Peterka P Peterka P Peterka P Peterka P
1996 Weissflog J Weissflog J Weissflog J Weissflog J Weissflog J
1995 Goldberger A Goldberger A Goldberger A Goldberger A Goldberger A
1994 Bredesen E Bredesen E Bredesen E Bredesen E Bredesen E
1993 Goldberger A Goldberger A Goldberger A Goldberger A Goldberger A
1992 Nieminen T Nieminen T Nieminen T Nieminen T Nieminen T
1991 Weissflog J Weissflog J Weissflog J
Weissflog J
Weissflog J Weissflog J
1990 Thoma D Thoma D Thoma D Thoma D Thoma D
1989 Laakonen R Laakonen R Laakonen R Laakonen R Laakonen R
1988 Nykänen M Nykänen M Nykänen M Nykänen M Nykänen M
1987 Vettori E Vettori E Vettori E Vettori E Vettori E
1986 Vettori E Vettori E Vettori E Vettori E Vettori E
1985 Weissflog J Weissflog J Weissflog J Weissflog J Weissflog J
1984 Weissflog J Weissflog J Weissflog J Weissflog J Weissflog J
1983 Nykänen M Nykänen M Nykänen M Nykänen M Nykänen M
1982 Deckert M Deckert M Deckert M Deckert M
Deckert M
Deckert M
1981 Neuper H Neuper H Neuper H Neuper H Neuper H
1980 Neuper H Neuper H Neuper H Neuper H Neuper H
1979 Kokkonen P Kokkonen P Kokkonen P Kokkonen P Kokkonen P
1977 Danneberg J Danneberg J Danneberg J Danneberg J Danneberg J